Kontakt Strona główna wydawnictwo.ue.wroc.pl

Aktualności

System elektronicznego naboru i recenzowania artykułów SENIR

2017-02-20

Logowanie do systemu recenzji SENIR

https://review.ue.wroc.pl

Zakładanie nowego tytułu Prac Naukowych, pobierz formularz

SENIR dla autorów, pobierz instrukcję

SENIR dla recenzentów, pobierz instrukcję

Szablon artykułu do Prac Naukowych, pobierz szablon

Szablon artykułu do Nauk Inżynierskich i Technologii, szablon

Krótka instrukcja pisania artykułu w szablonie, pobierz tutaj

Ponieważ artykuły są recenzowane w trybie double-blind review process, prosimy autorów o niepodawanie  swoich danych w artykułach wysyłanych do recenzji. Dane te należy wstawić dopiero w pliku składanym po recenzji.

Szablony artykułów do innych czasopism można pobrać na stronach poszczególnych czasopism.

Oświadczenie autora artykułu, pobierz oświadczenie autora

Oświadczenie autora o udziale w publikacji, pobierz udział w publikacji


ENGLISH

SENIR for authors download

SENIR for reviewers download

Article template download

Instructions for article template download


Punktacja czasopism

Informujemy, że 23 grudnia 2015 r. ukazał się Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych. Nasze czasopisma uzyskały następującą punktację:

 • Argumenta Oeconomica   15 pkt.  – lista A
 • Biblioteka Regionalisty   8 pkt.
 • Ekonometria   14 pkt.
 • Ekonomia XXI Wieku  11 pkt.
 • Didactics of Mathematics  8 pkt.
 • Informatyka Ekonomiczna   12 pkt.
 • Mathematical Economics  10 pkt.
 • Management Forum 9 pkt.
 • Nauki Inżynierskie i Technologie   6 pkt.
 • Nauki o Finansach  14 pkt.
 • Nauki o Zarządzaniu 10 pkt.
 • Społeczeństwo i Ekonomia  9 pkt.
 • Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  10 pkt.
 • Śląski Przegląd Statystyczny  9 pkt.
Czasopisma naukowe

2017-05-11

Ekonometria

Ekonomia XXI Wieku

Informatyka Ekonomiczna

International Journal of Food Science and Bioprocessing

Nauki o Finansach

Management Science Review (dawniej: Nauki o Zarządzaniu)

Społeczeństwo i Ekonomia

Biblioteka Regionalisty

Didactics of Mathematics

Mathematical  Economics

Śląski Przegląd Statystyczny

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Management Forum

Archiwalne:

Nauki Inżynierskie i Technologie

WNP_200x65

Książki Wydawnictwa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu są dostępne również w czytelni internetowej www.ibuk.pl.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z czytelni on-line.

facebook_logo Zapraszamy do odwiedzania naszej strony społecznościowej.

Nowości

Transgresje międzypokoleniowe późnego kapitalizmu

Rok wydania: 2017

Wiesław Wątroba

Okładka

W kontekście określanym mianem późnego kapitalizmu dokonano analizy porównawczej generacji, którym w tymże kontekście przyszło egzystować, ze szczególnym uwzględnieniem różnic między nimi oraz ich tożsamości i zachowań, które podkreślają te różnice w sposób wyraźnie transgresywny. Analiza ta stawia sobie dwa cele badawcze: nakreślenie portretów socjologicznych analizowanych generacji oraz identyfikację transgresji między nimi występujących, które mają charakter konstytutywny dla tożsamości kolejnych kohort, kształtując ich wyrazistość generacyjną. Charakterystyka poszczególnych pokoleń jest konstruowana przez odniesienia do cech charakteryzujących sąsiadujące w czasie generacje. W prowadzonej narracji, dla ułatwienia odbioru pracy, wskazano na wynikające z jej toku transgresje. Transgresje te stanowiły podstawę analizy zmian międzypokoleniowych, które zaprezentowano w portretach socjologicznych omawianych tutaj generacji.

O wydawnictwie | Aktualności | Wskazówki dla autorów | Zapowiedzi | Pliki do pobrania | Argumenta Oeconomica | Sklep internetowy

Strona główna | Mapa serwisu | Kontakt